Voorwaarden

We vinden het heel leuk dat je ervoor hebt gekozen gebruik te maken van schoolvakantiesbe.be en onze overige producten en diensten, die we vanaf hier gewoon aanduiden als de “Diensten”.

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou.

Door de Diensten te gebruiken, ga je akkoord met de Voorwaarden. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe we omgaan met je gegevens wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid. We raden je aan het Privacybeleid goed door te lezen, want door onze Diensten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat schoolvakantiesbe.be je gegevens kan verzamelen, gebruiken en verzenden in overeenstemming met dat beleid.

Vrijwaringen

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we beloven niet dat we daarin zullen slagen.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” (“AS IS”) en “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN” (“AS AVAILABLE”) EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. VERDER KUNNEN WE, HOEWEL schoolvakantiesbe.be TRACHT EEN GOEDE GEBRUIKERSBELEVING TE BIEDEN, NIET GARANDEREN DAT (A) DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG, FOUTVRIJ EN ACTUEEL ZULLEN ZIJN, (B) DE DIENSTEN ALTIJD WERKEN ZONDER VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF TEKORTKOMINGEN OF (C) DAT INHOUD, GEBRUIKSINHOUD OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT IN OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN ACTUEEL OF ACCURAAT ZAL ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN, ZIJN schoolvakantiesbe.be EN ONZE MANAGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, GELIEERDE ENTITEITEN, LICENTIEGEVERS EN TOELEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE, OF GECOMBINEERDE SCHADE OF VOOR VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT GELEDEN, OF VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (A) JOUW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN; (B) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN BINNEN OF VIA DE DIENSTEN.

Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en schoolvakantiesbe.be en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten.

Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden.

Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen.

Contact met ons opnemen

schoolvakantiesbe.be verwelkomt opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Geef ons je feedback door te gaan naar:

Contact